Related Posts with Thumbnails

2014-04-01

GJ11動漫創作嘉年華

GJ11D1-65

今年第一場的GJ,也可能是我今年最後一次參加GJ了。

想想在台中也待了快四年了,順利的話今年就畢業了!

當然往後還是會衝場次的!

GJ11D1-10

GJ11D1-29

GJ11D2-11

GJ11D1-43

GJ11D2-93

GJ11D2-80

GJ11D2-73

GJ11D2-61

GJ11D2-68

GJ11D2-40

GJ11D1-54

GJ11D1-27

世界之惡(?)

GJ11D1-70


更多照片在

20140322 GJ11 Day1

20140323 GJ11 Day2沒有留言:

張貼留言